Michael Jackson: Ρησεισ – Quotes

῾Μένω εμβρόντητος στην ιδέα ότι μπορούν να βάλουν έναν φαν στην φυλακή επειδή κατεβάζει μουσική. Είναι παράνομο να κατεβάζεις αλλά η απάντηση δεν μπορεί να είναι η φυλακή. Εδώ στην Αμερική δημιουργούμε νέες ευκαιρίες στο να διαφημίζουμε κάτι, αλλά όχι με νόμους που τιμωρούν. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να βρούμε λύσεις μέσω της τεχνολογίας, όπως το  νέο Μουσικό Κατάστημα της Apple (Music Store). Με αυτόν τον τρόπο, η καινοτομία συνεχίζει να είναι η σφραγίδα της Αμερικής. Οι φανς είναι αυτοί που οδηγούν στην επιτυχία την  εμπορικότητα της μουσικής.

“I am speechless about the idea of putting music fans in jail for downloading music. It is wrong to illegally download, but the answer cannot be jail. Here in America we create new opportunities out of adversity, not punitive laws, and we should look to new technologies like Apple’s new Music Store for solutions. This way, innovation continues to be the hallmark of America. It is the fans that drive the success of the music business.”
Press statement (21 July 2003), quoted in “Jackson attacks music piracy bill” in BBC News (22 July 2003)

Δεν έχω πρόβλημα με το να μιμούνται. Το θεωρώ κομπλιμέντο. Καθένας πρέπει να ξεκινά με το να προσέχει κάποιον. Για μένα ήταν οι: James Brown, Sammy Davis Jr., Jackie Wilson, Fred Astaire, Gene Kelly”.

“I have no problem with them imitating [me]. It’s a compliment. Everybody has to start out looking up to someone. For me it was James Brown, Sammy Davis Jr., Jackie Wilson, Fred Astaire, Gene Kelly”.

“I always wanted to do music that influences and inspires each generation. Lets face it, who wants mortality?”
On how he creates memorable music

“Music has been my outlet, my gift to all of the lovers in this world. Through it — my music, I know I will live forever”.
On his musical work

“I think James Brown is a genius, you know, when he’s with the Famous Flames, unbelievable. I used to watch him on television and I used to get angry at the cameraman because whenever he would really start to dance they would be on a close-up so I couldn’t see his feet. I’d shout, “show him show him.”, so I could watch and learn”.
On watching James Brown as a young child.

“The record companies really do conspire against the artists. They steal. They cheat. They do whatever they can, especially the black artists.… Sony’s Tommy Mottola is the president of the record division. He is mean. He is a racist, and he’s very, very, very devilish.”
Remarks at National Action Network headquarters (6 July 2002)

“The industry, It’s at a crossroad, There’s a transformation going on. People are confused, what’s going on, how to distribute and sell music. The internet kinda threw everybody for a real loop. ‘Cause it’s so powerful, kids love it so much. The whole world is at their fingertips, on their lap. Anything they want to know, anyone they want to communicate with, any music, any movies… The thing is it just took everybody for a loop. Right now, all these Starbucks deals and Wal-Mart deals, direct to artists, I don’t know if that’s the answer. I think the answer is just phenomenal, great music. Just reaching the masses. I think people are still searching. There’s not a real music revolution going on right now, either. But when it’s there, people will break down a wall to get to it. I mean, ’cause before Thriller, it was the same kind of thing. People were not buying music. It helped to bring everybody back into the stores, so when it happens, it happens.”
On musical influences

“Ever since I was a little boy, I would study composition. And it was Pyotr Ilyich Tchaikovsky that influenced me the most. If you take an album like Nutcracker Suite, every song is killer, every one. So I said to myself, ‘Why can’t there be a pop album where every…’ — People used to do an album where you’d get one good song, and the rest were like B-sides, they’d call them “album songs” — and I’d say to myself ‘Why can’t every one be like a hit song? Why can’t every song be so great that people would want to buy it if you could release it as a single?. So I always tried to strive for that. That was the purpose for the next album.”
On musical influences

“What I do when I write is that I’ll do a raggedy, rough version just to hear the chorus, just to see how much I like the chorus. If it works for me that way when it’s raggedy, then I’ll know it will just work… Listen to that, that’s at home. Janet, Randy, Me… Janet and I are going “Whoo, Whoo… Whoo, Whoo…” I do that same process with every song. It’s the melody, it’s the melody that’s most important, If the melody can sell me, then I’ll go to the next step. The idea is to transcribe from what’s in your mentality onto tape. If you take a song like “Billie Jean,” Where the bass line is the prominent, dominant piece, the protagonist of the song, the main driving riff that you hear, getting the character of the riff to be just the way you want it to be, that takes a lot of time. Listen, you’re hearing four basses on there, doing four different personalities, and that’s what gives it character, but it takes a lot of work”.

On listening to an early version of Billie Jean on an iPhone

“I respect the secrets and magic of nature. That’s why it makes me so angry when I see these things that are happening, that every second, I hear, the size of a football field is torn down in the Amazon. I mean, that kind of stuff really bothers me. That’s why I write these kinds of songs, you know. It gives some sense of awareness and awakening and hope to people. I love the Planet, I love the trees. I have this thing for trees – the colors and changing of leaves. I love it. I respect those kind of things. I really feel that nature is trying so hard to compensate for man’s mismanagement of the planet. Because the planet is sick, like a fever. If we don’t fix it now, it’s at the point of no return. This is our last chance to fix this problem that we have, where it’s like a runway train. And the times has come, This Is It. People are always saying,’They’ll take care of it. The government’ll–Don’t worry, they’ll–‘ ‘They’ who? It starts with us. It’s us. Or else it’ll never be done… We have four years to get it right. After that it would be irreversible. Let’s take care of the planet.”
On the environment

“When I was a kid, I was denied not only a childhood, but I was denied love. When I reached out to hug my father, he didn’t hug me back. When I was scared on an airplane, he didn’t put his arm around me and say, “Michael, don’t worry. It’s going to be OK.” When I was scared to go on stage, he said, “get your ass on that stage.” … I will never deny a child love. If it means that I have to be crucified or put in jail for it, then that’s just what they’re going to have to do.”
Remark to producer Cory Rooney, as repeated to Chris Yandek (http://thesportsinterview.com/mjackson.html)